LittleOnes Shape Sorter 3

LittleOnes Shape Sorter 3, üç yaş ve üzeri çocuklar için temel zihinsel süreçlerin gelişimine katkı ve okul öncesi hedef kazanımların edinilmesi amacı ile çocuk psikologları ve çocuk gelişim uzmanları tarafından tasarlanmıştır. Çocuklara 15 farklı mini oyunlailişki kurma, mantık yürütme gibi üst düzey zihinsel faaliyetleri gerektiren gruplama ve eşleştirme hedef kazanımı çatısı altında renk, şekil, boyut, açı, benzerlik gibi kavramların öğrenilmesini sağlamaktadır.

LittleOnes Shape Sorter 3, çocukların ilerleyen her bir deneyiminde, dikkat,
odaklanma, problem çözme, neden sonuç ilişkisi kurma gibi
temel zihinsel işlevleri kazanmasına hizmet eder.
BİLİŞSEL KAZANIMLAR
bullet2 Temel mantıksal düşünme yeteneği, sorun çözme, sebep sonuç ilişkisi kurma
bullet2 Nesneleri renk, şekil ve boyutlarına göre ayırt etme, gruplama
bullet2 Belli bir nesne, durum veya olaya odaklanabilme
bullet2 Gözlem ve detaylara dikkat
bullet2 El göz koordinasyonu
BÖLÜMLER
Afrika: Rengine ve yaşam alanına göre gruplama.

Avusturalya: Şekline ve boyutuna göre gruplama.

Avrupa: Kullanım yeri ve şekline göre gruplama.

Kuzey Amerika: Şekline göre gruplama ve neden-sonuç ilişkisi kurma.

Antartika: Neden-sonuç ilişkisi kurma ve kullanım amacına göre gruplama.

Güney Amerika: Açısına ve yaşam alanına göre gruplama.